دو رباعی

شنیدم قرار است بامدادان

بیابان لوت، تیر باران شود!

مبادا بمیرد خدا! لب – تشنه ای

بکن چاره‌ای ، تیر، باران شود

***

آمد به خوابم و صبح از بسترم ارغوان شکفت

گل پیر و پژمرده من به ناگه زمستان شکفت

و یک تار مویی که از خواب به جا مانده بود

سپردم به گلدان، ز گلدان بهاران شکفت

پاییز نود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!