میراث آتش

میراث آتش داستان بسیار هیجان انگیزیست که ما تابحال آنرا نمیدانستیم. این فیلم مستند حاوی اطلاعات تازه ای در باره کشف آرشیو پرسپولیس و کتیبه داریوش هخامنشی بوسیله دو تن از باستان شناسان نامدار دوران رضا شاه پهلوی، ارنست امیل هرتسفلد و فریدریش کرفتر میباشد. این فیلم داستان پرسپولیس، داستان باستان شناسان و داستان سیستم پیچیده ی امپراتوری هخامنشی ست.

برای دیدن فیلم لطفن اینجا کلیک کنید

برای بازسازی صحنه های این فیلم هیجان انگیز که به نکته های تاریک کشفیات پرسپولیس هم اشاره دارد از دفتر خاطرات فریدریش کرفتر که به تازگی انتشار یافته، استفاده شده است. برای این فیلم به پرسپولیس و جین جان سفر شده و اولین ملاقات هرتسفلد با وزیر دربار آن سال های ایران، تیمورتاش نیز بازسازی شده است

علاوه بر آن در این فیلم دیدنی احتمال کشف «لیدوما» بوسیله باستان شناسان استرالیایی در نزدیکی جین جان و همچنین نقش وروش پادشاهان هخامنشی در حفظ انسجام امپراتوری پارس بررسی میشود

 

برای دیدن فیلم لطفن اینجا کلیک کنید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!