نگاهی منصفانه به مشگل های جنسی و عشقی جوانان

نگاهی منصفانه به مشگل های جنسی و عشقی جوانان مدتی پیش جوانان بسیار متعصب افغانی از دیدن شنای پدری با دخترش در لباس شنا حتی آنان را مستوجب گردن زدن میدانستند درحالیکه شما میدانید که شنا کردن زن مرد  دختر و پسر در مکانهای شنای عمومی در غرب و شاید بسیاری از کشورهای حتی اسلامی عملی عادی است.  قبل از آن هم هم میهنان افغانی از اینکه در یک عکس دست یک افسر زن افغان در زیر دست یک افسر آمریکایی بود که داشتند دو نفره کیکی را می بریدند باز دچار تعصب های شدید شدند و وای اسلامان بهوا رفت. البته من محقق و تحلیگر نیستم و تنها موردی را که دیده ام ذکر میکنم. در مجله اینترنتی فضول محله نوشته شده و با اشاره به سندی که حضرت رسول زبانشان را در دهان حضرت فاطمه دخترشان میکردند و همسر ایشان عایشه به اینکار آن حضرت اعتراض فرموده بودند.  و اینکه حضرت محمد میان سینه های دخترشان را می بوسیدند.  بعد هم نوشته هایی در پایین این مقاله بود که در آنها گفته میشد که در آن زمان زبان در دهان کسی شاید رسم بوده است.  و پدر محرم است و میتواند که دخترش را ببوسد ولی من نمی دانم چرا برای شنای یک پدر با دخترش بچه های مثلا متعصب افغانی آن الم شنگه را براه انداخته بودند؟  آنچه که من مینویسم تنها دیده ها وتجربه های من است ویک کار تحقیقی علمی نیست.

 ولی من که سالها در مدرسه ها و دانشگاه ها تدریس کرده ام کم بیش با مشگل های جوانان برخورد کرده ام ویا در دوره دانش آموزی و دانشجویی مشگل های دوستان خود را دیده ام و برداشتی کلی از آنها دارم.   متاسفانه بسیاری از بهترین دانشجویان من بعد از گرفتن حتی مدرک دکتری از بهترین دانشگاههای اروپا و یا آمریکا خود کشی کرده اند؟ چرایش برای من بسیار گران است و من حتی نخواستم که با پدران ومادران آنان که حتی دوستی هم داشتم در این باره صحبت کنم. ولی شما میدانید که ازپنج فرزند شاه ایران  دو نفرشان خود کشی کرده اند؟  آنان نه عیب جسمی داشتند و نه فقیر بودند ونه حتی مورد تعرض دیگران چون هر انسان عاقلی میداند که آنان در کودکی از ایران خارج شده بودند و هیچ درگیری سیاسی مالی اقتصادی نداشتند.  ولی چرا خود کشی کردند؟  این در حالی است که به جوانان دانشجوی ما مثلا در آلمان حتی اتاقی که یک نفر دانشجوی آلمانی یا حتی اروپایی خواستارش بود  اجاره نمی دادند؟  و بهانه شان هم این بود که شما شرقی ها کثیف و بی اخلاق هستید دختران مارا می ربایید و با آنان همخوابه میشوید بعد هم رهایشان کرده به سرزمین خود میرود تا با دوشیزه ای دیگر ازدواج کنید. همانطوریکه شاید شما هم بتوانید حدس بزنید اینکار را بیشتر ثروتمندان ما میکردند ولی تاوانش را دانشجویان فقیر تر و یا دانشجویان طبقه متوسط بایست پس میدادند.  داشتن معیارهای متفاوت و دینهای ارثی بدون تحقیق و تفکر و قبول کرده معیار های کشوری بدون بررسی و یا مطالعه آن  مشگلی بود که دامان مارا گرفته بود.  مثلا یک پسر متعصب  که برای اولین بار وارد آلمان میشد و آن  دختران دکتوته پوش و با شلوارک های داغ را میدید که براحتی با پسران معاشرت میکنند و اگر آنان را دوست داشته باشند حتی بدون مدرک و سند ازدواج با آنان همخوابه میشوند و سر سینه و رانهای خود را براحتی در معرض دید حریصانه پسرهای ندید بدید شرقی قرار میدادن  با یک زن هرجایی شاید مقایسه میشدند. 

 و این پسران متعصب هیچ نوع احترامی برای آنان قایل نبودند. به مرور آنان که منصف بودند درک میکردند که آنان معیار ها و روشهای دیگری دارند وبرای آنان اگر همدیگر را دوست داشته باشند دیگر ورقه ازدواج یا صیغه نامه مهم نیست؟  دختران و پسران آنان به لذت بردن جنسی از هم عادت کرده اند. و باهم باحتمال دوستانه و عاشقانه برخورد میکنند نه اینکه پسری شرقی با دختری غربی هم خوابه شود وبعد اورا براحتی رها سازد؟  سرکوب کردن تمناهای جنسی و دوست داشت سکسی و رابطه کامل عشقی همراه با سکس بدون ازدواج در فرهنگ شرقی ها جا نیفتاده ا ست و یک پدر و یا حتی برادر و خواهر نسبت به این موضوع حساس هستند.  مثلا در شرق ممکن است پدری دخترش را که رابطه حتی عاشقانه با پسری داشته باشد تنبیه سختی بکند؟  یا حتی بکشد. متاسفانه این عقده های جنسی در جوانان ما بصورتهای دیگری تظاهر میکند  یا جوان خشن پرخاشگر میشود  و یا حسود بیش از حد و دشمن کسانی که رابطه های آزادی دارند حسادت و خشم جنسی که چون خودش امکان تمنای وصال معشوقه زیبا را ندارد بر دیگران نیز حرام میداند؟  باز هم روشن است که ثروتمندان ما از این مرحله براحتی میگذرند و برای بچه های خود یا زود زن میگیرند و یا شوهر پیدا میکنند ویا برایشان کلفت های زیبا و جوان استخدام میکنند یا نوکرهای باهوش و دست سفت و حتی ممکن است که برای اینکه کارشان کاملا شرعی و مثلا الهی باشد خواندن صیغه را هم انجام دهند.  و یا با سرکوب آن توسط بچه های طبقه متوسط و فقیر به زندگی خود ادامه میدهند در صورتیکه  در آرزوی داشتن یک همسر زیبا در تخت خواب خود روز شماری میکنند تا بتوانند با داشتن کار و درآمد این مشگل را حل کنند. راه های انحرافی علاوه برخشم و پرخاشگری   انجام عمل جنسی با محرم ها  یا با حیوانان و خود ارضایی و تعرض و تجاوز جنسی هم هست. 

  که نمونه های وحشتناک آنرا که ریختن اسید به صورت دختر ها است دیده اید.  نیروی محرکه جنسی عظیم است و با کنار گذاشتن آن یا با بی محلی به آن مشگل کماکان سرجایش سفت سخت نشسته است. دورویی از دیگر روشهایی است که بخدمت گرفته میشود  رابطه های نامشروع  زنان شوهر دار دارای همسر مسن تر از خودشان با جوانان و نوجوانان بالغ شده ؟  دستمالی کردن جنسی کودکان و یا حتی تعرض و تجاوز به آنان و یا خواب دیدن های جنسی که همراه با ریخته شدن اسپرمها به بیرون است نیز همراه با این جوانان است که نمی توانند باصطلاح دوست دختری عاشقانه داشته باشند ویا نزدیکی با زنان بدکاره که خود را میفروشند؟ که البته تنها یک عمل مکانیکی است وهیچ نشانه ای از عشق و دوستی همراه با سکس ندارد؟  حالا ما هی خودمان را به کوچه علی چپ بزنیم و هی عقده های خود را سرهم خالی کنیم و با تمامیت خواهی  حسادت  توهین و تحقیر دیگران بخواهیم سرپوشی بر سر این مشگل خود بگذاریم.   در غرب زنان و دختران در موقع دیدن هم با مرد ها هم آغوش میشوند و همدیگر را حتی می بوسند  البته این کار ممکن است بسیار عاشقانه و یا تنها دوستانه باشد ولی بهرحال یک حس ضعیف و قابل کنترل جنسی نیز در آن نهفته شده است. ما مردان از دیدن زنان ودختران زیبا لذت می بریم و دوست داریم که با آنان هم کلام شویم؟

  بعضی ها ممکن است که براحتی تحریک جنسی هم بشوند و بدین ترتیب دختران وزنان زیبا و جوان را مجبور میکنند که خودشان را بپوشانند بجای اینکه چشمان وفکر خود را پاک کنند این محدودیت را به دختران و زنان تحمیل میکنند.  اینجا هست که سرچشمه دورویی میشود و زنان و دختران با هوسهای جنسی و عشقی مجبور هستند که همه اینکارها را یواشکی و محرمانه انجام دهند شاید هم با ترس و لرز که بعضی وقتها بخصوص برای فقرا و طبقه متوسط موضوع لو میرود و آنان سر از زندان   در میآورند؟   این یک نکته درست است که هر زنی و هر مردی در سنی بخصوص احتیاج به همسر و عشق بازی همراه با سکس دارد.  و اگر این را نخواهیم بدانیم دلیل این نیست که مشگل و موضوع فراموش شده است. بطوریکه من قبلا هم نوشتم اینکار ها با حرص غضب  و آزار دیگران تا با فحاشی و تجاوز همراه میشوند.  سرکوب کردن احساسهای جنسی و عشقی شاید کاری درست نباشد زیرا به زیر زمینی کردن و غیر قابل کنترل بودن آن ختم میشود و یک مشت جوان عصبی  زود رنج و معتاد و یا پرخاشگر نصیب ما خواهد کرد؟  استفاده ما هم از این مشگل این است که جوانان مارا اغفال کرده برای کارهای غیر عادی از آنان سو استفاده میکنند.

  جوانانی که بدون هیچ اطلاعی از مثلا اسلام در دامان شیادهای مکار می افتند ویا به دام های قاچاق چیان سکس و مواد مخدر وارد میشوند که در روزنامه ها می توانید اخبارش را بخوانید.  نداشتن مربیان و رهبران دلسوز است که مارا در این کلاف سردرگم رها کرده اند.  دورویی دزدی فساد نبود کار و دانشگاه  و نداشتن امکان در سالهای جوانی خود نوعی استعمار است که به جوانان ما تحمیل میشود.  جوان ما از طبقه متوسط حتی شاید نتواند تا سن سی پنج سالگی یک ازدواج معمولی داشته باشد و اگر سن خواستهای سکسی و عشقی را حتی بیست سالگی بدانیم این جوان پانزده سال محرومیت سکسی عشقی را در پرونده خود دارد.

ارتباط ایرانی‌ با قبر ناگسستنی ست ..کار ما با قبر هست . نشاط را ما از قبر میگیریم .سعادت را ما از قبر میگیریم .بار و بندیلتو ببند بریم کربلا ،،،سر قبر ،،از اونجا هم میرویم نجف،،، سر قبر ،،،بعد میرویم به مدینه،،،سر قبر،،،برمیگردیم به مشهد ،،،سر قبر،،،میرویم قم و كاشان و شیراز و اینجا ها ..همه قبر هست ،،،میرویم سر قبر،،،،سر قبر،،،،اصلا زندگی ما همش در قبر است،،،به همین خاطر آباد ترین جاهای ما قبر هاست(از تخت جمشید و دو سه چیز دوران ساسانی بگذریم كه یك خشتش و یك سنگش به تمام قبور جهان اسلام می ارزد )…بعد از قبر دیگر چی داریم ؟ مسجد!!!!! در حالی كه این مسجد هم در ارتباط با اون قبر ساخته شده ..هموطن، ما آدم های قبرستانی هستیم…اهل زندگی نیستیم…ما را اینجور بار آورده اند.آیا ما فقط برای قبر آمده ایم؟ این مملكت همش پر قبره ، روز به روز قبر به قبر اضافه میشه. قبر امام ،حالا پس فردا قبر رفسنجانی و … هی قبر داره تولید میشه تو این مملکت ..کاخ هاش کو؟‍ سالن های عظیم نمایش کو؟؟سالن های عظیم موزیک کو؟این مردم نیامده اند که هی همش برن سر قبر!!! تور سوریه میبرند سر قبر !!! همه ی زندگی ما برای قبر شده..مملکت ما هم شبیه قبر شده..حیف این کشور نیست؟ .

بهرام مشيری

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!