ویدیو: پاسخ مجتبی واحدی به هیلاری کلینتون

مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی در یک پیام ویدیویی به اظهارات هیلاری کلینتون در مورد کمک به جنبش اعتراضی مردم ایران پاسخ داده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!