ازدواج زنان فقط با اجازۀ دولت

” مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال، مهرداد صدری، گفت: فرزند تبعه خارجی كه محل تولد يکی از والدينش در ایران باشد، ایرانی شناخته می شود.

اجازه ازدواج يک زن ایرانی با فرد خارجی، طبق ماده ١۰٦ قانون مدنی، به عهده دولت است.

بدون این مجوز هیچ دفتر ازدواجی حق ثبت ازدواج ندارد و پس از آ‌ن، این مورد باید نزد اداره كل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ثبت شود تا ازدواج صورت گیرد.”

به عبارت دیگر؛ فرزندان آنهاییکه پیش از این بزرگواری نظام پربرکت ازدواج کرده اند، فعلاً از به رسمیت شناخته شدن ایرانی بودن خوشحالی نکنند تا بعد.

آن بانوان ایرانی هم که دل در گرو غیر ایرانی دارند؛ خدا خدا کنند آقا بزرگ نظام پربرکت بهشون اجازه وصلت بده. نظام زن ستیز است و ضوابط دارد.

تبریک

پ.ن. البته همچنان طبق قانون آقایون از هفت دولت آزادند در صورت دوتا شدن تنبون، نه یکی، دوتا ضعیفه رسمی و چند تا صیغه­ای بگیرند، این هم استدلال دو دو تایی حاج آقا قرائتی.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!