حافظ بازی

مصادره به مطلوب اشعار حافظ سابقه ای دیرینه دارد. از کمونیست و سلطنت طلب تا مبلغ این دین و آن رسم و آیین و مسلک و رمال و مارگیر و قالتاق همه و همه در این فن شریف اهتمام کرده و میکنند.

نظام پربرکت هم ابیاتی از خواجۀ شیراز، غالباً ناشیانه و بیجا، در تبلیغات بعضاً دیواری بکار میگیرد که مضحک ترین آنها همان “در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد ” در کنار عکس سگرمه در هم کردۀ خمینی است.

ولی نفی حافظ به گروهی از ایرانیان دیگر نوبر است.

“انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران مسئولان این دانشگاه مانع برگزاری مراسم بزرگداشت حافظ، شاعر ایرانی شده اند,

مسئولان دانشگاه در پاسخ به تقاضای صدور مجوز برای این مراسم گفته اند: دانشجویان فنی را با حافظ چه کار ؟.”

به عبارت دیگر؛ همانند دیگر ثروتهای ملی، حافظ هم مصادره، ملاخور و دستخوش بازی­های نظام پربرکت شده.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!