سه پند ابراهیم یزدی

بخشی از نامه ابراهیم یزدی به راشد الغنوشی رهبر اسلامیستهای تونس:

“ما شاه را سرنگون کردیم، اما فراموش کردیم که به درمان منش و شخصیت ” شاه درون” خویشتن خود بپردازیم. بنابراین حلقه منحوسه بسته می ماند.

برای شکستن این چرخه و نهادینه کردن مردم سالاری چه می توان کرد؟

اولین مقوله این است که تنوع و تکثر در جامعه بشری را به پذیریم و به آن احترام بگذاریم.

دومین مقوله در فرایند یادگیری دموکراسی تساهل، تسامح و مداراست، که در فرهنگ و آموزش اسلامی ما جایگاه ویژه ای دارد.

ضرورت سوم در نهادینه شدن دموکراسی، سازگاری و همگرائی در میان کنشگرایان صحنه سیاست است.

برادر شما در اسلام

ابراهیم یزدی

وزیر امور خارجه اسبق، جمهوری اسلامی ایران”

——————————————-

سئوال:

آیا ابراهیم یزدی صلاحیت پند دادن به دیگران را دارد؟

آیا دومین “مقوله” یزدی؛ توهم نیست؟

آیا حاکمیت دین، هر دینی؛ اجازۀ “ضرورت سوم” را میدهد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!