پس‌نشینی تند- در پی اخراج سازگارا از صدای آمریکا

نام «رامین‌ عسگرد» که به عنوان مدیر جدید این شبکه بر سر زبان‌ها افتاد، دهان بسیاری از تعجب باز ماند. با یک نگاه ساده به سوابق کاری ایشان، هر انسان ساده‌ و ناآشنا به رسانه‌ای هم می‌توانست بفهمد که این انتخاب درستی نمی‌تواند باشد. «عسگرد» در سوابق خود هیچ‌گونه سابقه‌ی کار در زمینه رسانه و حتا سرگرمی نداشت و جالب‌تر آن‌که به عنوان مدیر یک شبکه‌ی فارسی زبان حتا قادر نبود به روانی فارسی را صحبت کرده و یا به آسانی بفهمد. «عسگرد» در زمان مدیریت «دفتر نمایندگی منطقه‌ای ایران» طرحی را ارایه کرده بود تا با استفاده از مالیات‌های مردم آمریکا، از شورای ملی ایرانیان آمریکا (NIAC) حمایت کند.

اتفاق دیگر خبرهایی است که از رفت و آمدها و جلسات متعدد «رامین ‌عسگرد» و «احمدعلی‌ مسعود انصاری» به گوش می‌رسد. همان‌طور که می‌دانید «انصاری» از وابستگان و خویشاوندان خانواده‌ی «پهلوی» می‌باشد که پس از اختلافات مالی که پس از انقلا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!