تبرئه یک ایرانی پس از ٢١ ماه زندان در آمریکا

قاضى دادگاهی در نیویورک صبح چهارشنبه (۲ نوامبر) دستور آزادى محمود رضا بانکی را صادر کرد. آقای بانکی ٢١ ماه است که در زندان به سر می برد.

او دو سال پیش در یک دادگاه کم سابقه در آمریکا به خاطر فرستاده شدن پول از سوى خانواده‌اش در ایران برای خرید یک آپارتمان به٣٠ ماه زندان محکوم شد.

دادستانى و دادگاه، این انتقال پول را نقض قوانین تحریم تجاری ایران تشخیص داده بودند. دادگاه تجدید نظر هفته پیش اتهامات اصلى که او بر اساسش به زندان محکوم شده بود را وارد ندانست. پس از این رای، دادگاه تجدید نظر جان کینن قاضی دایره جنوبی نیویورک امروز دستور آزادى او را صادر کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!