ولیعهد: سازش بی سازش

با دیروز نایف بن عبدالعزیز؛ برای اجرای عملیات تروریستی در خاک آمریکا وارد فاز جدید و خطرناک­تری شد.

ولیعهد جدید عربستان سعودی:

در ارتباط با آن طرح ترور نمی توان با ایران سازش کرد، زیرا نیازی به آن نیست.

ما آماده‌ی برخورد با هر سناریویی هستیم و… با هر وسیله‌ای که نیاز باشد.”

شرایط با بمبگذاری سال ١٩٩٦ برج­های الخبر در عربستان که ١٩ آمریکایی کشته و نزدیک به ٤۰۰ نفر شل و پل شدند بسیار فرق میکند.

به حکم دادگاه فدرال آمریکا، نظام پربرکت محکوم به پرداخت ۲۵۴ ميليون دلارغرامت برای آن حمله تروریستی شد که علاوه بر دو ميليارد دلار و ۶۵ ميليون دلار غرامت به خانواده قربانيان مقر تفنگداران آمريکايی در بيروت است.

عمر خوش دختران رز به سر آمد

کشتنیان (کشتیبان) را سیاستی دگر آمد

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!