کارتون: بیمارستانِ اسلامی

 

 وضع لباس زنان بیمار و اختلاط در بیمارستانها در شأن انقلاب اسلامی نیست

مینو اصلانی، مسئول بسیج جامعه زنان، گفت: وضع لباس، زنان بیمار، آزمایشگاه‌ها و اختلاطی که در بیمارستان‌ها وجود دارد به هیچ‌وجه در شأن و تراز انقلاب اسلامی و جامعه ما نیست.

اصلانی بیان کرد: هم‌اکنون آزمایشگاه‌های ما بسیار مشکل دارد و آزمایشگاه‌هایی که حتماً حضور زنان در آن نیاز است، آنها حضور ندارند یا لباس‌هایی که برای اتاق جراحی استفاده می‌شود اصلاً قابل‌قبول نیست.

وضع لباس زنان بیمار و اختلاط در بیمارستانها در شأن انقلاب اسلامی نیست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!