ابراهیم یزدی صلاحیت دادگاه انقلاب را رد کرد

دادگاه رسیدگی به اتهام‌های ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران پس از چندبار به تعویق افتادن روز چهارشنبه (۱۱ آبان) برگزار شد. ابراهیم یزدی این دادگاه را غیرقانونی و فاقد صلاحیت خوانده و از دفاع از خود خودداری کرده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!