آن ۲۰۰ دختر مانکن ایرانی

خبرگزاری دانشجو:

” ۷۰ طراح لباس در تهران به اتهام آموزش ۲۰۰ دختر برای «مانکن» شدن بازداشت شده‌اند.”

خبرگزاری فارس:

“امسال در نمایشگاه قرآن چرخه تولید طراحان حوزه چادر را به طور تخصصی برگزار کردیم. هم اکنون در حدود یک میلیارد متر پارچه چادری در کشور مصرف می‌کنیم که فقط در حدود ٣٠۰ تا ٤۰٠ متر آن تولید داخل بوده و بقیه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

‌ ٣٧ طرح جدید چادر آماده تولید است و در تلاش هستیم تا ژورنال آن را با رعایت استاندارها رونمایی کنیم. همچنین در سالهای آینده نمایشگاه‌های چادر را با قوت بیشتری برگزار خواهیم کرد.

“به عبارت دیگر؛ در قالب لباس میشود دو روش زندگی را مشاهده کرد. مشکل آنجاست که یکی از آندو، روش بدوی و بسیار غیر محبوب خودش را به ضرب دگنک به همه تحمیل میکند.

تبریک

پ.ن. مقدار “قاچاق ” پارچه و صنعت زمین خوردۀ نساجی بومی و کارگران بیکار شده آنرا هم عشق است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!