‘گزارش آژانس ایران را به فعالیت اتمی نظامی متهم می کند’

هم زمان با هشدار اسرائیل درباره اقدام نظامی علیه ایران و تاکید آمریکا بر تحریم این کشور، گزارش ها حاکیست که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش آتی خود اطلاعات تازه ای را درباره ‘ابعاد نظامی’ برنامه هسته ای ایران منتشر خواهد کرد.

قرار است که یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، این اطلاعات را این هفته طی گزارشی به شورای حکام این نهاد سازمان ملل ارائه کند.

دیپلماتهای غربی می گویند در این گزارش مدارکی ارائه می شود که جای کمترین تردیدی درباره نیات نظامی برنامه اتمی ایران باقی نمی گذارد.

انتظار می رود آقای آمانو این گزارش را سه شنبه یا چهارشنبه این هفته تقدیم اعضای آژانس کند و بر فشار بین المللی علیه ایران بیافزاید.

ایران آقای آمانو را دست نشانده آمریکا و اسرائیل خوانده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!