جنجال صهیونیست‌ها علیه ایران، بلوف از آب درآمد

در همین راستا، «یوسی یاشوا»، روزنامه‌نگار روزنامه یدیعوت آحارونوت، در
این باره نوشته است: در صورتی که اسرائیل حمله نظامی به ایران را آغاز کند،
باید خود را برای اسارت دست‌کم ده خلبان اسیر شده در ایران آماده کنیم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!