صالحی خطاب به آژانس اتمی: مرگ یک‌بار، شیون یک‌بار

“مدتی است جنجال تبلیغاتی به راه افتاده است که قرار است آژانس مستنداتی در گزارشات آینده خود منتشر کند که از دید آژانس بیانگر فعالیت‌های موشکی ایران است. قبلا هم این موضوع مطرح بوده است و مستندات این چنینی را به گونه‌ای عنوان کرده بودند. جمهوری اسلامی ایران پاسخ لازم را داد و در ۱۱۷ صفحه به عنوان مطالعات ادعایی آن را ارائه داده بود. معتقدم این مستندات بدون اصالت است، اما اگر اصرار دارند آن را منتشر کنند مرگ یک‌بار شیون یک‌بار”.

آقای صالحی درباره طرح این مباحث و ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای دستیابی به توان ساخت سلاح های اتمی مطرح می شود گفته “ما دراین باره مشکلی نداریم ما بارها اعلام کرده‌ایم مستندات آنها مستنداتی بی‌پایه و اساس است”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!