فیروزآبادی: خدا را شکر به شهادت نزدیک تر شده ایم

خبرگزاری فارس: رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به سخنان اخیر
مقامات آمریکایی مبنی بر ترور فرماندهان سپاه، اظهار داشت: این را امام
(ره) جواب داده‌اند که “ما را بکشید؛ ملت ما قوی‌تر می‌شود”.

سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی در پاسخ به این سوال که در صورت اقدام آنها

برای ترور فرماندهان آیا مقابله خواهد شد، گفت: مقابله که می‌شود ولی اگر توانستند، این کار را بکنند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: من روزی ۲ بار بیشتر خدا را شکر می‌کنم که به شهادت نزدیک‌تر شده‌ام.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!