مشگل اصلی ما جهل تمامیت خواهی زیاده طلبی دیکتاتور و…

مشگل اصلی ما جهل  تمامیت خواهی  زیاده طلبی  دیکتاتور و…  دوستان عزیز مگر در روسیه یا اتحاد شوروی دین را بکل کنار نگذاشتند  آیا بهتر شد.  مشگل ما حسادت است  بی علمی است  نادانی است  تمامیت خواهی است  خود خواهی و شهوت پرستی است نداشتن اتحاد و همکاری و تساهل و بردباری و دوستی محبت و برادری و برابر است  همه کاسه کوزه ها را سر دینها و غربی ها یا شرقی ها نشکنید؟  درست است که آنان کشورهای ما  پاره پاره کرده اند برادران کرد ما را در شش کشور از هم جدا کرده اند   برادران پشتون مارا از هم جدا کرده اند اسمهایی نظیر پاکستان و یا افغانستان اسمهایی تازه است که مارا پاره پاره کرده اند.  رهبران دزد و بی کفایتی سرما سوار کرده اند مردم ما در فقر و جهالت دست پا میزنند در صورتیکه روی دریای تلای سیاه زندگی میکنند یا کشورهای ما معادنهای زیادی و ثروتهای ملی بسیاری است از نمک در پاکستان تا جواهر در افغانستان و مس در ایران و… آنان طبقه متوسط و فقیر ملتهای خود را هم غارت میکنند تا چه رسد بما . 

 تنها راه نجات ما اتحاد با همه مردم در بند است آنان بین ما تفرقه های ملی نژادی  مذهبی زبانی می اندازند تا ما باهم درگیر باشیم آنوقت با کمک رهبران خود فروخته و دیوانه ما  ثروتهای ما را غارت میکنند به جایش به ما اسلحه میدهند تا باهم سر موضوعات صدتا یک غاز بجنگیم  مثل  ترک  کرد  عرب عجم  و… یا شیعه و سنی یا مسلمان و غیر مسلمان  بی دین با دین سکولار و غیر سکولار.  رهبران کاپیتالیست  شیاد  کمونیست شیاد رهبران مذهبی شیاد و بی عقیده و غیر انسان همه باهم دست به یکی هستند تا مرا متفرق بیسواد  متعصب  تمامیت خواه و بیگانه با دوستی و محبت بار آورند  آدمکهایی برده حسادت شهوت  خود خواه و یا بی تفاوت و یا ظالم.  مشگل ما کمبود دانش  تساهل  محبت است و همکاری که البته دلالان و غارتگران هم به نفاق ها دامن میزنند.   رهبر معنوی ما مولانا جلال الدین بلخی  سعدی  حافظ  عطار  پورسینای بلخی   … هستند که راه را نشان داده اند   وحدت عالم انسانی  ای برادر صورت زیبای ظاهر هیچ نیست   تا توانی سیرت زیبا بیار. ما را اسیر خرافه شهوتها  مسایل جنسی  تعصب های جنسی کرده اند و به ریش همه ما می خندند؟ 

 این همه جنگ جدل حاصل کوته نظری است   چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است   ما همه فرزندان آدم وحوا هستیم بایست باهم متحد بوده با عدالت با هم رفتار کنیم.   تا توانی دلی بدست آر که دل شکستن هنر نمی باشند    بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند  همدیگر را دوست بدارید همانطوریکه من شما را دوست داشته و دارم    برادر وار با هم رفتار کنید و با هم دوست باشید.  که ای اهل عالم سراّپرده یگانگی در عالم بلند شده در اهتزاز است  به چشم بیگانگی در هم ننگرید   که همه بار یک دارید وبرگهای یک شاخسار و گلبرگهای یک گلبن. 

 اسلام یوه علمی و پوهه دین دی . خرافه او جهل اسلام ته ښه نه دی. مونږ باید عادل او درستګار وی او تول مسلمانان باید پاک او صمیمی شو.  مونږ باید پوهتنونونه لرو او عالم انسانی دیر خدمت کوو. مونږ باید زوغتونه پرانیستل کوو او ناروعان مرسته کوو.  مونږ باید دیر مکتبونه او پوهتنونونه لرو او زمونږ ماشومان او ځوانان تربیه کوو. اسلام یوه حکمت او پوهه دین دی. مونږ نباید هغه خرافه او جهل سره آلوده کوو. تول مسلمانان باید همه کسان مینه لرو. او بشریت ته خدمت او مرسته کوو.  ابن سینا او مولانا جلال الدین بلخی لکه.

 

هم اکنون ګروه های متعصب دین دار و بی دین را میخواهند برعلیه هم تحریک کنند تا وحدت مارا خرد نمایند. همچنانکه بین شیعه و سنی و… ترک کرد تحریکات خود را برنامه ریزی کرده اند. نظر آنان تفرقه است و فروش محصولهای مخرب خود و بس. و غارت ګشورهای متفرق اسیر شده ما که به رهبران ابله دزد رشوه خوار هم مجهز هستیم.

دوست عزیز هم ما و هم مردم غرب هر دو اسیر یک مشت دیوانه ثروت شهوت شهرت و غارتګر هستیم آنان به ملتهای خود هم رحم نمی کنند چه برسد بما آنان دزدان عظیم شان هستند که با کمک پادوهای ملی ومحلی خودشان ما راهم اسیر کرده اند مثل ملتهای خودشان آنان متحد هستند و ما را متفرق کرده اند اسیر تمامیت خواهی جهل غرورهای کاذب و نادانی و عقده های جنسی و مذهبی و ملی و محلی؟

شاید همه ملتهای دنیا طبقه فقیر و متوسط اسیر دست یک مشت رهبر دزد غارتګر شده است که با تکبه بر تفرقه جهل تمامیت خواهی غرورهای کاذب مردم دنیا را اسیر کرده اند نګاه کنید به خیزش مردم مثلا کشورهای پیشرفته وال استریت ما اسیر شرکتهای سازنده مواد منفجره مواد مخدر بانکهای دزد شرکتهای بیمه دزد شرکتهایی که از سکس برای انحراف مردم سو استفاده میکنند شرکتهای سازنده مواد غذایی آلوده میلیاردهای فاسد رشوه خوار و بی اخلاق هستیم که در لباس دین ملیت نژاد مارا بجان هم انداخته مارا بی تفاوت و ظالم میسازند و خودشان غارتګریهای میلیاردی میکنند آنان دست دزدان کوچک میلیونی را هم باز میګذارند تامردم بخودشان مشغول باشند. از بین بردن اعتماد دوستی همکاری بین ما و ملت های ما و ساختن کشورهای مصنوعی کار آنان است تفرقه بیانداز و غارت کن حکومت کن مردم را اسیر بکن؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!