پدر نمونه

محسن روح الامینی یادتان هست؟

او یکی از جوانانی بود که در پی تظاهرات آرام مردم در سال گذشته گیر وحوش رهبر تجاوزگران اسلامیستی افتاد و کالبد لت و پار و کهریزکی شدۀ او را تحویل خانواده اش دادند.

پدر این مقتول، حاج آقا دکتر عبدالحسین روح الامینی یکی از کارگزاران نظام پر برکت است.پاچه خواری این پدر نمونه اسلامیست از رهبر همانهایی که بر سر جگرگوشه اش آن آوردند که به سختی در وهم بشر متمدن میگنجد، باور نکردنی است.

“به گزارش «تابناک»، به بهانه سالگرد حماسه نهم دی ماه خبرنگار مهر، پای صحبت های پدری نشست که با وجود ضایعه کشته شدن فرزندش، همچنان مردانه و مکتبی در پای آرمان های نظام اسلامی ایستاده است

بنا بر این گزارش، وی در این گفت و گو با یادآوری خاطره ای از دیدار خود با رهبر انقلاب در صبح روز نهم دی ماه گفت: با وجود شدت و عمق حوادث و التهابات کشور در آن روزها و به ویژه پس از وقایع عاشورا، طمأنینه و آرامشی که در چهره رهبری در صبح روز نهم دی ماه دیدم، آرامش بخش و مثال زدنی بود.”

http://www.tabnak.ir/fa/news/139249/آرامش-آقا-در-صبح-9-دی-آرامش-بخش-و-مثال-زدنی-بود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!