توحش عید قربان

دیروز عید قربان بود؛ در سرتاسر دنیا اعیاد زمان خوش­باشی و سرور و معمولاً رد و بدل کردن هدیۀ عیدی است.

در عید قربان مسلمانان حیوانات بیشماری را قربانی میکنند. متأسفانه عیدی امسال تعدادی مسلمان در سومالی، نیجریه، کنیا، افغانستان، سوریه و عراق، قربانی کردن تعداد بیشماری انسان بی پناه، اکثراً مسلمان، هم بوده است.

آیا زمان آن نرسیده که مسلمانان یکصدا شده و این توحش را محکوم کنند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!