مهدی کروبی به مکانی جدید انتقال یافت

محمد تقی کروبی محل جدید سکونت دبیرکل حزب اعتماد ملی را یک واحد از سه واحد استیجاری در یکی از محله های شمیران توصیف کرده و گفته است که قرارداد اجاره این واحد، سه شنبه هفته گذشته بسته شد.

قرار است خانواده کروبی بخشی از اجاره بهای این محل را بپردازد و وزارت اطلاعات هم بخش دیگری را “بابت حضور نیروهایش” بر عهده گرفته است.

محمدتقی کروبی به نقل از مادرش نوشته است که وضعیت تنفسی مهدی کروبی به دلیل شرایط نامساعد سکونت و دسترسی نداشتن به هوای آزاد در یکصد روز گذشته دچار مشکلاتی شده و او در حال حاضر، از داروهای تجویز شده توسط پزشک وزارت اطلاعات استفاده می کند.

در ادامه این مطلب آمده است که مهدی کروبی همچنان “از حقوق اولیه یک زندانی مانند حق دسترسی به روزنامه، ملاقات منظم با نزدیکان، تلفن و … برخوردار نمی باشد، هواخوری ایشان بعد از انتقال تنها در محدوده آپارتمان مجاز شمرده شده است.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!