وقایع اتفاقیه

فاز چهارم خط تولید رنج افتتاح شد.

کلنگ افتتاحیه را بر زمین کوفتند، فوارهٔ خون جهیدن گرفت.

زاینده رود سر زا رفت.

مردی با ردای سیاه از قعر بشکه قیر نعره زد؛

بس است دیگر، اینقدر سیاه نمایی نکنید!

وزیر اقتصاد از فرط اختلاس اُوِر دوز شد و مرد

وزیر تابوت، دولتمردان، لایهٔ بودجه را تقدیم کردند.

یارانه‌ها هدفمند شدند و یاران همه بیهدف گرد دنیا میچرخند.

اورانیوم غنی شد. ولی‌ کاش‌ ایرانیان غنی میشدند…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!