مسابقات اتومبیل‌رانی و گاوها!

چندروز پیش هند، جایی که گاوها مقدس‌اند و در خیابان حق تقدم دارند، برگزارکننده تازه‌ترین دور مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک بود.   گاو سمبل هندوئیسم است. لرد کریشنا (ایزد کریشنا) گاودار
بود و ایزد شیوا از گاو به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده می‌کرد. حالا
ماشین‌های فراری و مرسدس و رنو، گاوها را از میدان تارانده و با ورود
سرمایه‌داران و کله‌گنده‌های شرکت‌های بزرگ گروه فرمول یک، خدای سرمایه،
خدایان هندی را به کرنش واداشته است. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!