ما منتظریم آمریکا به ایران حمله کند

“به نظر من آمریکا اصلا جرأت حمله به ایران را ندارد. آمریکا سابقه حمله به ایران را دارد. در طبس هنوز قبر سربازان آمریکایی هست.

اتفاقا ما منتظریم که آمریکا به ایران حمله کند تا انتقام “هواپیمای مسافربری” را از آمریکا که زن و کودک بی گناه را به خاک و خون کشید، بگیریم.

از آمریکا فقط شبحی از قدرت مانده است.

اسرائیل یک نوچه کوچک برای آمریکاست. اسرائیل به حزب الله که یک گروه کوچک است حمله کرد. آیا توانست کاری بکند؟ چه شکست مفتضحانه ای خورد.

ما دشمن مان را که آمریکا باشد شناخته ایم. …”

آنچه در بالا آمد بخشی از تماس تلفنی با صدای آمریکا یا به قول سایت “جام نیوز” نظام پربرکت “چگونه یک ایرانی عملیات روانی صدای آمریکا را خنثی کرد” میباشد.

تروریسم بین المللی و تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته­ای، ایندست آی نفس کش طلبیدن و حرفهای دیروز خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر؛ کار دست ایران و ایرانی خواهد داد.

تنها چاره؛ اعمال تحریم کمر شکن منجمله نفت/گاز و بانک مرکزی و در عین حال کمک لجستیک به ایرانیان میباشد تا پیش از اینکه نظام پربرکت جنگ دیگری بر همه تحمیل کند آنرا سرنگون سازند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!