نامه آیت الله بروجردی به خانم هیلاری کلینتون

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از رهسا، سید حسین کاظمینی بروجردی، روحانی ایرانی و مخالف تئوری ولایت فقیه است. وی مخالف دخالت دین در سیاست و طرفدار جدایی دین از دولت و بازگشت به اصل دین سنتی است و خواسته خود را به طور علنی و آشکار خواستار شده بود و اخیراً نامه سرگشاده ای به خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نوشته است که از نظرتان می گذرد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!