انبار موشک‌های شهاب بود


در حالی که رسانه های دولتی و حکومتی ایران،
گزارش های ضد و نقیضی از انفجارهای شدید روز گذشته در اطراف تهران و کرج
منتشر کرده اند، یکی از پرسنل سابق پادگان محل انفجار، جزئیات بیشتری از آن
را در اختیار “روز” قرار داد.

حامد ابراهیمی که در سال 1385 به مدت دو ماه در پادگان مدرس فعالیت می کرد،
این پادگان را متعلق به نیروی هوایی سپاه پاسداران و یکی از انبارهای اصلی
نگهداری انواع موشک های شهاب عنوان کرد

انفجار مهیبی ظهر روز گذشته، بخش های وسیعی از تهران، کرج و شهریار را
لرزاند. بر اساس گزارش ها، صدای این انفجار آنقد…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!