مبارزه با هژمونی اسرائیل

این روزها بازار رد و یا به قول نماینده نظام پربرکت ” ” خواندن آخرین گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی در باره ابعاد تسلیحاتی برنامه غیرقانونی هسته­ای اسلامیستها بسیار داغ است.

بجز لابیگران حرفه­ای که کارشان کم اهمیت جلوه دادن تهدید از جانب نظام پربرکت و ترغیب کنار آمدن با آن است؛ دسته­ای از ماشاءالله روشنفکران البته خوش سابقه هم وجود دارند که هم اهل امضاء بیانیه حقوق بشری هستند و هم مدافع برنامه تسلیحات هسته­ای نظام پربرکت.

این نازنینان از واژه “هژمونی” در این تناقض کرداری استفاده کرده و استدلال میفرمایند؛ نقل به مضمون: چون آمریکا و اسرائیل بدلیل دارا بودن تسلیحات هسته­ای “هژمون ” منطقه هستند؛ ایران هم باید داشته باشد تا لابد “هژمون ” گردد.

سئوال:

کدامیک از منافع ملی ایران قبل از پیدایش نظام پربرکت تحت سلطه این “هژمون ” بود و یا پایمال شد؟

آیا نام دیگر این “هژمون” بیمه عمر برای بقای نظام پربرکت ایرانی کُش نیست؟

تفاوت ایندست دفاع از قوی تر شدن نظام پربرکت ایرانی کُش، با استدلال پیر لاوال، نخست وزیر دولت ویشی که در راستۀ شکست بلشویسم، آرزومند پیروزی و همکار نازی های فرانسوی کُش شد در چیست؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!