مکافات سفر به فلسطین اشغالی

“نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دوشنبه با تصويب كليات طرح تشديد مجازات مترددان به فلسطين اشغالی و اصلاح ماده ٣۶ قانون گذرنامه، جزئيات اين طرح را نيز به تصويب رساندند.

با اصلاح ماده ٣٦ قانون گذرنامه مقرر شد هر ايرانی كه به فلسطين اشغالی تردد كند به حبس از ٢ تا ٥ سال و از محروميت از داشتن گذرنامه از ٣ سال تا ٥ سال محكوم شود. ”

به عبارت دیگر؛ مجازات های پیشین برای جلوگیری از مسافرت ایرانیان به “فلسطین اشغالی ” کارساز نبوده و حالا با “تشدید مجازات ” امید دارند که جلوی این تردد را بگیرند.

ولیکن محتملاً حضرات باید بیشتر نگران تردد و انجام عملیات دقیق تخصصی ضد تروریستی بعضی از سکنۀ محلۀ “فلسطین اشغالی ” به ایران در اشغال اسلامیستها باشند و نه مسافرت ایرانیان آزاده به کشور متحد استراتژیک ایران و ایرانی دوست و آزاد اسرائیل.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!