چگونگی اداره کردن دنیا به نفع غارتگران و بر علیه ستم دیده گان؟

چگونگی اداره کردن دنیا به نفع غارتگران و بر علیه ستم دیده گان؟   مردم دنیا شاید به دوگروه کلی تقسیم شوند که درتحت این گروه گروه های بسیاری نیز دسته بندی شده اند. گروه یک غارتگران اصلی و سردمداران مهم و یا چشم هرم قدرت که در راس قرار دارند و دارای قدرت بی نهایت مالی و شاید هم به نوعی معنوی باشند. که از طریق منابعی که در اختیار دارند و با تزریق و زورچپان کردن و سو استفاده از وسایل ارتباط جمعی بدست آورده اند.  آنان بر منابع مالی حیاتی  فرهنگی دینی خوراکی پزشگی و سایر منابع بطور مریی و غیر مریی دست انداخته اند.  گروه دوم سایر مردم جهان هستند که در این گروه تنوع های بسیار وجود دارد و از همین تنوعها گروه یک استفاده های غیر انسانی می برند و همه آنان را به نوعی به بند کشیده اند.  اگر شما روزنامه ها و سایت های مختلف را مرور کنید براحتی جای پای آنان را مشاهده خواهید کرد که با تفرقه افکنی سو استفاده از فرهنگهای مختلف  دینهای مختلف سکس جدالهای ابلهانه مردم گروه دوم را به زیر فرمان خود به نوعی کشیده اند.  تعصب های پوک و پوچ  تمامیت خواهی خود خواهی حسادتها حرص طمع بی انصافی عقده های بزرگ و کوچک عملا دست مایه گروه یک است که از آن به نحوی درخشان و خیره کننده سو استفاده کرده و میکند. 

 آنان بوسیله پادوها درجه دوم و سوم خود و با کمک رهبران خرد باخته و سفیه و دیوانه نظیر آنچه ما اخیرا دیدیم نظیر صدام حسین و سرهنگ قذافی که از برخورداری حتی یک مغز متعادل و معمولی هم برکنار بودند برنامه های خود را باز بوسیله شبکه های مافیایی و شرکتهای عظیم سازنده مواد منفجره  سلاحهای متعارف و غیر متعارف شبکه های مواد مخدر و سایر صنعت های نظیر خوراکی و پزشگی تحت امر و اجرا در میآورند.    با بی تفاوت کردن مردم و با انتشارمطالبی که میخواهند و با گروه گروه کردن مردم و تعلیم آنان بوسیله عوامل خود که در درون ما نهفته اند مارا برای برنامه های آماده سازی میکنند.  آنان در مرکزهای دینی فرهنگی خوراکی و پزشگی نفوذ داشته برنامه های طراحی شده خود را به مرحله اجزا میگذارند. مثلا اگر جنگ بین ایران و عراق را که با آتش افروزی دیوانه ای بنام صدام به مرحله اجرا رسید توجه کنید متوجه میشوید که آنان وی را برای حمله به ایران تشویق و تحریص کردند بعد هم با در اختیار گذاشتن امکانات بسیار اورا یاری نمودند. ولی درنهایت بقدری به اومساعدت و کمک کردند که پیروز جنگ نشود. زیرا هدف آنان برجسته کردن دیوانه ای مثل صدام نبود بلکه فروش مواد ساخته شده جنگی شان و کنترل مردم آن سامان بود همانطوریکه میدانید برنده این جنگ عملا آنان بودند یعنی شرکتهای عظیم سازنده مواد منفجره  مواد مخدر و شرکتهای کوچکتر تابع آنان.  بازنده کشورهای ایران و عراق که با از دست دادن میلیونها جوان خود همراه با آواره شدن بسیاری دیگر و نیز از بین رفتن زیر بنای اقتصادی دو کشور و صدمه های روحی و انسانی و مادی و معلول شدن میلیونها نفر هدیه این جنگ ابلهانه بود که حتی خود صدام هم با هم خریت خود درک کرده بود که بازیچه شده است. 

  اگر به سایت های مثلا آزاد اینترنت مراجعه کنید براحتی متوجه این نفاق ها خواهید شد. جوانانی بسیار متعصب که کاملا شست شوی مغزی شده اند و درکی بسیار سطحی از اسلام دارند و این طور به آنان تلقین شده است که باید دیگران یعنی کافران کشته شوند تا آنان به بهشت های خیالی ترسیمی آنان داخل شوند و در آغوش مه پیکران حوری آسایش یابند. این خشم عظیم و این تعصب مرد افکن تا آنجا است که آنان براحتی خود را فدای اوامر آنان میکنند بخود بمب وصل میکنند تا هم خود و هم دیگرانی که به آنان آدرس داده شده است را بکشند.  براحتی روی مین ها کار گذاشته می دوند تا با تکه تکه شدنشان دستور ولی محبوب شان را عملی کرده باشند و فکرمیکنند که با تکه تکه شدنشان رضای حضرت یزدان را به چنگ آورده اند. و به بهشت برین و فردوس ازلی راه خواهند یافت.   دربرابر اینان گروه دیگری تعلیم یافته اند که خشمی مهیب نسبت به دینها دارند و همه بدیها را از سرچشمه دینها جستجو میکنند آنان با فحش و ناسزا و به میان آوردن فحش های جنسی و با اتصال به آلات جنسی زن مرد  مادر و خواهر طرف مقابل سعی در کوبیدن دینداران متعصب دارند و از آلت جنسی مادر و خواهرهایشان مایه گذاری میکنند تا حرف خود را به کرسی برسانند.  آلتهای جنسی که ظاهرا برای تولید مثل خلق شده است این بار در خدمت فحش های رکیک و توهین و تحقیر طرف مقابل قرار میگیرد. باز نمونه هایش بسیار در سایت های مخلتف نمایان هستند. تنها کافی است با دقت و ظرافت آنان را رد یابی کنید.  توهین همچنین به زبانها و ملیت ها نیز از قلم نیافتاده است.

  تعصب های نژادی زبانی قومی و ملیت گرایی ها و توهین به طرف دیگر نیز بدبختانه رواج کامل دارد.  گروه اول با تکیه برهمین مشگل ها مردم را بخود مشغول و به غارت آنان می پردازد.  خودتان ببینید که اکنون که مردم از دست این غارتگران در غرب و شرق به مرحله انفجار رسیده اند باز چه روشی انتخاب کرده اند.  فشار بیشتر و جنگهای بیشتر و تفرقه بیشتر.   گروه اول بسیار باهم متحد هستند  آنان علاوه برداشتن دانش کافی  و سرمایه های بیش از حد و نجومی عوامل خود را در راس همه ارگانهای دیگر به نوعی جای داده اند  مثلا در کلیساها و مسجد ها و معابد و دولتها و حزبها و… آدم های خود را دارند و آنان را با ثروت عظیم خود یاری میدهند. تا از مردم عملا کور و کرها سمبولیک بسازند. مثلا جوانان یک کشور به دزدی و غارت های مسولین خود اعتنایی چندان ندارند مثلا اینکه رهبرهایشان با پول دزدی و فساد سوار هواپیمای خصوصی ساخته شده از طلای زرد پرواز کنند هیچ ابایی ندارند یا در قصرهای ساخته شده از عاج غسل جنابت نمایند باکی نیست و اگر باز بدانند که زیبا رویان بین المللی را در آن کاخها به اسارت کشیده اند مهم نیست. آنان به دزدیهای عظیم آنان هم کاری ندارند ولی وای بحال کسی که از زور بیکاری و بی نانی قرص نانی بدزدد  فورا اسلام آنا در خطر می افتد وبایست دست مرد یا زن بینوا را قطع کرد. یا مثلا فرزندان آنان در شهوت رانی همراه با خودشان کولاک میکنند و در قمارخانه غرب به عیش نوش و لهو لعب مشغول هستند.  و ثروتهای ملی کشورشان را که باید صرف ایجاد کار مدرسه بیمارستانها شود به زیر پای مه رویان می ریزند باز اینها  مهم نیستند ولی اگر پدری با دخترش و همراه با دیگران در استخر خانه شان شنا کند  این آب بازی راحرام و آنان را به گردن زدن و یا سربریدن تهدید میکنند و اگر توان اجرای آن را در آنطرف دنیا هم داشته باشند از انجام این کار ها سرباز نخواهند زد. 

 به عبارت دیگر آنان زندگی معمولی و شاد را برای مردم نمیخواهند بلکه عزا داری غم و گریه بدبختی را لایق همتایان و هم ردیفان خودشان میدانند.    تمامی این شرق غرب گفتن ها و یا کمونیست کاپیتالیست گفتن ها تنها برای دلخوشی مردم دربند است. باوجود اینکه پیامبران برای آسایش و راحتی و گسترش عدل و علم و خوبی و درستی ظهور کرده اند ولی باز همین ها دستمایه ای برای آنان است که گروه های مختلف را برضد هم صف آرایی و تشویق تحریک کنند.  میگویند وقتی مادر یکی از رهبران کمونیست که زنی ساده و دهاتی بود جلال و ثروت و تجمل بیش از حد پسر خود را که یکی از رهبران مثلا برجسته حزب کمونیست بود دید گفت فرزندم مواظب باش که کمونیست ها نفهمند که تو اینقدر سرمایه و ثروت داری؟   رهبران فاسد مذهبی کمونیستی کاپیتالیستی  مردم گروه دوم را به خشم و نفرت تعلیم و تربیت میکنند تا براحتی تا مرز کشتن و از بین بردن دیگران اقدام کنند.

 این مرز حد نمی شناسد و تمامی دستورهای خوب مذهبی راهم عملا نادیده میگیرند و به کناری میگذارند و آنچه میخواهند برجسته کرده بخدمت هدفهای شوم خود میگیرند.  زدخوردهای بین افراد معمولی خرد باخته تنها به نفع سرمایه داران عظیم هست و بس.  آنان با ایجاد تورم وضد تورم سرمایه های کوچک را از بین میبرند و مردم را بدهکار به سیستم بانکی خود میکنند که تا ابد مقروض به آنان باشند. و سرمایه آنان را برباد میدهند و عملا به نفع خود مصادره میکنند یا با زور ویا با کمک قانون در اینجا باید یادآوری شود که قانون وپلیس و ارتش هم عملا در خدمت آنان هستند و برای آنان قدم برمیدارند نه برای رفاه عمومی و یا مثلا عدالت عمومی.   آنان با ساخت خوراکهای آلوده به مواد هرمونی و یا ضد کپک و نگه دارند مردم را چاق و آماده دریافت امراض گوناگون میکنند ما که از خوردن مواد غذایی سالم و مثلا اورگانیک محروم هستیم زیرا گران هستند عملا خوکچه های هندی آنان میشویم تا بر روی ما آزمایش کنند که چه موادی بیشتر جلوی اشتهای مارا میگیرد و یا آنرا افسار گسیخته میسازد.  آنان حتی نفاق و بی حرمتی را اکنون به داخل خانواده ها هم هدیه آورده اند نسل جوان که شاید به اندازه نسل گذشته درآمد داشته باشد هیچ احترامی برای پدران و مادران خود دیگر قایل نیستند و عملا سکس و ثروت معبودشان هست و دیگر هیچ و یا هچ.   حالا باید دید که چگونه میتوان از دست این اختاپوس هفت سر راحت شد همانکه در ادبیات قدیم به شیطان و یا اهریمن و یا مارهای هفت سر  دیوهای دوسر ضحاک مار دوش به آنان اشاره شده است. اکنون در لباس شرکتهای عظیم بین المللی  سازنده گان مواد مخلتف جنگی و مخدر و شرکتهای عظیم بیمه و داوریی و غذایی و… سربرآورده اند و تمامی سرمایه کوچک مردم را غارت میکنند و بما غذای مصنوعی میدهند و ما مجبور هستیم که کالاهای آنان را مرتب بخریم زیرا آنان مدام تولید میکنند. در قدیم مثلا ماشین ویا تلویزیونها تعمیر میشد ولی امروزه بایست نو بخری و قدیمی را بعداز یک دوسال کار کردن دور بیندازی؟

  آنان متحد متفق و با داشتن بهتری برنامه ریزان و دانشمندان برجسته خود فروخته و ثروتهای بیکران و کنترل بر بیشتر منابع هستند ولی ما متفرق  در حال جنگ و نزاع باهم دور از دانشهای روز آلوده به تعصب های غیر علمی  عقده های جنسی  خود ارضایی  کم پولی حسادت  تمامیت طلبی جهل هستیم.  تفرقه در میان ما ممکن است تا حد جنون هم برسد که بتواند منافع آنان را حفظ کند. چگونه ما می توانیم از شر این اژدهای هفت راحت آسوده بشویم  خیلی آسان  احترام بهم   احترام به عقاید و باورهای هم ولو اینکه با معیار های ما مذموم باشند البته تا جایی که نخواهند به ما زور بگویند.  احترام به تابوهای هم و اینکه هرچیزی مطلق نیست  مثلا اینکه ثابت نکردن اینکه خدایی هست یا نیست از دید ما توان فکری و قدرت تفکر ما کاملا خارج است درست به موری که بخواهد مثلا در باره تلویزیون فکر کند یا گاوی اگر بخواهد در باره ریاضیات نظریه ای بدهد. فکر ما دانش ما محدود است و آنچه شاید حقیقت نباشد ما حقیقت می پنداریم.  اکثر ایده های فلاسفه ویا حتی پیامبران قابل اثبات نیستند و تنها میشود آنان را به عنوان یک ایده قبول داشت و به آن احترام گذاشت حالا اگر دیگران این ها را قبول ندارند نبایست به آنان زورچپان کرد. تنها راه آزادی ما هم اتحاد همه ما باهم است که برای کرامت انسانی دوستی مهر و محبت و همکاری و کمک بهم ساخته بشویم نه نفاق و دشمنی های الکی و بایست پیکان رزم خود را بسوی هدف اصلی نشانه رفت که همانا جهل و عدم تساهل تعصب  تمامیت خواهی و خودخواهی ها پیشرفته است.  این همه جنگ جدل حاصل کوته نظری است    چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است  

 

 

TajikAsl Khorasani

خوب است که قبل از انتخاب اسم معنی آنرا بفهمید.

مطبق آمار ثبت احوال ایران، سالانه هزاران کودک غلامرضا- غلام عباس- غلامحسن -غلامعلی و غلامحسین نامیده میشوند. هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند! اعراب معنی غلام را می دانند.غلام از ریشه غلم می آید که به معنای بهره وری جنسی است! و غلام به پسر بچه هایی می گفتند که اعراب از آنها استفاده جنسی می نموده اند!

به غلط به ما گفته بودند که غلام یعنی نوکر. در صورتیکه در زبان عربی نوکر را خادم می گویند. غلام و کنیز همترازند!! از کنیزان و غلام بچه ها بهره جنسی می برده اند

نامهای دیگری چون کلبعلی، کلبحسین و غیره نیز رایج است.
کلب یعنی سگ و کلب علی یعنی سگ علی و سگ حسین و غیره

معنی برخی دیگر از اسامی عربی :
کلثوم: زن خیکی
خدیجه: سقط جنین شتر
بتول: زن دوشیزه که از مردان رغبت و حاجت خود بریده باشد
رقیه: بندگی کردن و غلامی نمودن
عذرا: زنی که همیشه باکره بماند
جعفر: جوی کوچک
ذبیح: چارپایی که گلویش را ببرند. گلو بریده
عثمان: بچه مار
صغری:حقیر

میگویند وقتی رضا شاه تصمیم گرفت بانک ملّی را تأسیس کند برای بازاری ها پیغام فرستاد که از بانک ملّی اوراق قرضه بخرند. هیچکدام از تجّار بازار حاضر به این کار نشد. وقتی خبر به خانم فخرالدّوله، مالک بسیار ثروتمند، خواهر مظفّرالدین شاه و مادر مرحوم دکتر امینی رسید، به رضاشاه پیغام فرستاد که مگر من مرده ام که می خواهی از بازار پول قرض کنی ؟ من حاضرم در بانک ملّی سرمایه گذاری کنم. و به این ترتیب بانک ملّی با پول خانم فخرالدّوله تأسیس شد.

یکی از قوانینی که در زمان رضا شاه تصویب شد قانون روزهای تعطیلی مغازه ها و ادارات بود. به این ترتیب هر کس به خواست خود و بدون دلیل موجّهی نمی توانست مغازه اش را ببندد. روزی رضاشاه با اتوموبیلش از خیابانی می گذشت که متوجّه شد مغازه ای بسته است. ناراحت شد و دستور داد که صاحب آن مغازه را پیدا کنند و نزد او بیاورند. کاشف به عمل آمد که صاحب مغازه یک عرق فروش ارمنی است. آن مرد را نزد رضاشاه آوردند. شاه پرسید: پدر سوخته چرا مغازه ات را بسته ای؟ مرد ارمنی جواب داد قربانت گردم امروز روز قتل مسلم بن عقیل است و من فکر کردم صلاح نیست در این روز عرق بفروشم. شاه دستور تحقیق داد و دیدند که حقّ با عرق فروش ارمنی است. آنوقت رضا شاه عرق فروش را مرخص کرد و رو به همراهانش کرد و گفت:

“در این مملکت یک مرد واقعی داریم آنهم خانم فخر الدوله است و یک مسلمان واقعی داریم آنهم قاراپط ارمنی است.

دیندار یا بی دین فرقی نمی کند، تنها لایق نام انسان باش.. گاهی برو…گاهی بمان..گاهی بخند..

گاهی گریه کن…گاهی حرف بزن..گاهی

فریاد بزن…گاهی قدم بزن…گاهی سکوت کن..گاهی رها شو…گاهی ببخش..گاهی یاد بگیر…گاهی سفر کن…

گاهی اعتماد کن…گاهی بازی کن…گاهی فراموش کن…گاهی زندگی کن…گاهی باور کن..

گاهی بزرگ باش…گاهی کوچک باش..گاهی چتر باش..گاهی باران باش…گاهی دریا ..گاهی برکه..

گاهی همه چیز..گاهی هیچ چیز… اما همیشه .. همیشه انسان باش..ـ

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!