بازگفته هائی ازسیاست/Some Quotes on Politics

 

 

در زمینه ی سیاست ، باز گفته ها یا نقل قول های فراوان وجود دارد. بخشی از این باز گفته ها را در زیر مرور می کنیم

Politics, it seems to me, for years, or all too long, has been concerned with right or left instead of right or wrong: Richard Armour
بنظر می اید سال های متمادی است که در کار سیاسی ، به جای آنکه به درست (راست) و یا غلط (اشتباه) بودن یک مسئله بپردازیم ، بیشتر به اختلاف نظر جناح های راست و چپ توجه کرده ایم : ریچارد آرمور

Sometimes you got to learn politics from your enemies: Vladimir Ilyich Lenin
در سیاست باید اغلب از دشمنان آموخت : ولادیمیر لنین

Honesty is the best policy: Miguel de Cervantes
صداقت بهترین سیاست است : سروانتس

There is no proof for political reasons: Author Unknown
مترادف ضرب المثل فارسی : سیاست پدر و مادر ندارد

Our religion outlines our politics: Hassan Modarress
دین ما ، سیاست ماست : حسن مدرس

Politics is a tool with many sharp blades: Persian Proverb
سیاست پره های تیز دارد : ضرب المثل فارسی

We live in a world in which politics has replaced philosophy: Martin L. Gross
در دوران ما، سیاست جای فلسفه و حکمت را گرفته است : مارتین گراس

In politics, your enemies cannot hurt you, but your friends will kill you: A. Richards
در سیاست ، دشمنان آزاری نمی رسانند، اما دوستان ممکن است انسان را از کوره به درکنند : ا. ریچاردز

All of us who are concerned for peace and triumph of reason and justice must be keenly aware how small an influence reason and honest good will exert upon events in the political field: Albert Einstein
آنان که دلبسته ی صلح و آشتی هستند و یا در راه پیروزی خرد و عدالت بر جهل و بیدادی تلاش می کنند بهتر است واقف و آگاه باشند که در “سیاست” ، منطق و صداقت نقش بسیار نا چیزی ایفا می کند : آلبرت انیشتین

In order to become the master, the politician poses as the servant: Charles de Gaulle
سیاستمدار معمولا خود را غلام و نوکر مردم جا می زند تا سرور و ارباب همه شود : شارل دوگل

Those who are too smart to engage in politics are punished by being governed by those who are dumber: Plato
کند ذهن ها بر آنان که زیرک و سیاستمدار هستند حکومت می کنند: افلاطون

Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river: Nikita Khrushchev
سیاستمداران در همه جای دنیا یکسانند ، از وعد و نوید های پوچ دم می زنند ، قول می دهند پلی را خواهند ساخت آن هم در جایی که از رودخانه حتی خبر و اثری نیست : نیکیتا خروشچف

Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy: Ernest Benn
سیاست یعنی هنر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ، یعنی روشن ساختن اینکه اصولا مشکلی وجود دارد یا خیر، غلط تشخیص دادن آن مشکل و بالاخره تجویز دارو و درمان نادرست : ارنست بن

Politics are almost as exciting as war, and quite as dangerous.  In war you can only be killed once, but in politics many times: Winston Churchill
سیاست مانند جنگ کاری است نسبتا پرهیجان و کاملا خطرناک ، با این تفاوت که در جنگ ، مرگ و شیون فقط یکبار است اما در سیاست هزاران بار : وینستون چرچیل

Politics is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed: Mao Zedong
سیاست و سیاست ورزی به مصداق جنگی است بدون خونریزی ، اما جنگ نوعی سیاست گذاری است با خونریزی : مائوتسه تونگ

Politics is the art of preventing people from taking part in affairs which properly concern them: Paul Valery
سیاست ، هنری است که بوسیله ی آن می توان کاری کرد که مردم از دل مشغولی به مسائل اساسی خود فاصله بگیرند : پل والری

ترجمه و تدوین
دکتر منوچهر سعا دت نوری

مجموعه ی گل غنچه های پندار
 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!