شبی برای پناهندگان بی پناه ایرانی در ترکیه

صندوق یاران توسط فعالان سیاسی و افراد معتمدی مانند ایرج جنتی عطایی،
تشکیل شده‌ است. آنها پیشنهاد کمپین دفاع از پناهندگان زلزله‌ زده‌ شهر وان
را برای ارسال پول به آن صندوق پذیرفتند و کار تحویل پول را انجام خواهند
داد.

مینو همیلی گزارش کامل مالی را به شرح زیر ارسال کرده است.

کل کمکهای جمع آوری شده

۵۳۳۲ دلار (۳۰۰ دلار آن هنوز دریافت نشده)

مخارج: ۴۸۲ دلار (شامل: ۳۶۰دلار شام، ۴۲دلار کرایه سالن، ۸۰دلار کرایه وسایل صوتی.)

با
توجه به اینکه مبلغ باقیمانده کمتر از ۵۰۰۰دلار بود، همیلی آن را به ۵۰۰۰
دلار رساند به اضافه ۷۷ دلار کارمزد برای سوئد ارسال داشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!