ایرانیان مهدورالدم هستند

پیشتر در چندین و چند مورد؛ برای نمونه اینجا و اینجا؛ راجع به تسریع پروژۀ ملکوتی کردن خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مطالبی دو دستی تقدیم شده بود.

به گزارش “نسیم آنلاین” در تجمع ” بسیج و اصحاب رسانه” در سالن همایش‌های صدا و سیمای نظام پربرکت؛ حجت الاسلام والمسلمین حاج علی آقا سعیدی، نماینده خدایگان علی آقا رهبر در سپاه گفته:

.هیچ تفاوتی بین حکم پیامبر، امام معصوم و ولی فقیه وجود ندارد.

کسانی که در عرصه تخریب انقلاب اسلامی و اسلام قرار می گیرند، مهدور الدم هستند، از این قبلی می توان به منافقین در اول انقلاب و فتنه گران سال ٨٨ اشاره کرد.”

به عبارت دیگر؛ نه تنها خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در ردیف پیامبر تشریف دارند، یعنی خودش است، مخالفان را میشود بدون کوچکترین عواقبی کشت، دقیقاً همان کاری که سی و سه است که رژیم پربرکت با ایرانیان کرده است. این مجوز قتل عام دیگری است.

خواجه چون بيلی به دست بنده داد

بی زبان معلوم شد او را مراد

تنها چاره؛ تلاش بی امان در سرنگونی همه اسلامیستها، “اصلاح طلب ” و غیره است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!