دستور نماینده خامنه ای در سپاه: بکشید

در شرایطی که طی دوسال گذشته به علت سرکوب مردم معترض و دخالت در امور کشور،نیروهای سپاه، بسیج و انتظامی دچار ریزش و ناراحتی های روحی شده اند، نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در راستای توجیه برخوردهای خشونت بار پس از انتخابات 88 ،معترضان را “مهدور الدم ” خواند و اعلام کرد که اعضای بسیج و سپاه نباید در برخورد با آنها “تعلل” کنند.حجت …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!