عید تاجگذاری

این روزها که مصادف بود با سالروز حدیث قدیر خم در جریان حج الوداع حضرت محمد، یا به زعم حضرات نظام پربرکت ” عید بزرگ اکمال دين و ابلاغ ولايت”؛ مراسم عمامه گذاری در سراسر اماکن تولید صنف “روحانیون” انجام شد.

به گزارش حوزه نیوز؛ در مراسم عمامه گذاری ١٥٠ عدد در اصفهان که ماشاءالله صاحب عمامه شدند؛ یکی از بزرگ عمامه داران به آنها حرف پر معنایی زده:

“آیت الله العظمی مظاهری در مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب اصفهان، عمامه روحانیون را تاج ملائکه عنوان کردند.”

به عبارت دیگر؛ با در نظر گرفتن طرز برخورد این قوم با ایران و ایرانیان، عمامه همان تاج است با امتیازات و مزایای مربوطه با این فرق اساسی که اکنون بر سر جنس از ما بهترون میباشد.

ولیکن؛ شواهد امر دلالت بر دلزدگی شدید قاطبه مردم ایرانزمین از عملکرد این تاجداران ملکوتی دارد و دور نیست که به همانجا اعزام شوند که عرب نی انداخت.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!