آمریکا در مورد احتمال تحویل خمپاره های شیمیایی توسط ایران به رژیم قذافی تحقیق می کند

مقامات آمریکایی می گویند سرویس های
اطلاعاتی این کشور درباره احتمال تحویل خمپاره های شیمیایی توسط ‏ایران به
رژیم معمر قذافی در چند سال پیش، تحقیق می کنند.

رورنامه واشنگتن پست روز یکشنبه از قول مقامات
آمریکایی و لیبی، که خواسته اند ناشناس بمانند، گزارش داد در هفته ‏های
اخیر، ذخایر گلوله های خمپاره که توسط ارتش لیبی با گاز خردل پر شده اند،
در دو ناحیه در مرکز لیبی بدست آمده ‏است.‏

یک مقام بلند رتبه آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفته است: «ما تقریبا مطمئن هستیم» که این خمپاره ‏ها در ایران تولید شده اند.‏ 

بگزارش روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، سازمان منع استفاده از سلاح های
شیمیایی OIAC در اوایل ماه نوامبر گفت ذخایر گاز خردل و سایر عناصری که در
ترکیب سلاح های شیمیایی از آن استفاده می شود طی حوادث اخیر در لیبی دست
ناخورده باقی مانده است.
این سازمان افزود از بین بردن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!