تنها راه رهایی ما اتحاد همزیستی مسالمت آمیز تساهل و دوستی است

تنها راه رهایی ما اتحاد همزیستی مسالمت آمیز تساهل و دوستی است  شما خودتان نگاه کنید به بحث های ما پراز مطلبهای توهین کننده فحش های آبدار نان دار جنسی مربوط به سوراخهای دفع مدفوع و ادرار ونوشتن و گفتن فحش های خواهر مادر و تهمت است؟ درحالیکه ما به این جنگ لفظی ادامه میدهم آنان که سرزمین های مارا غارت کرده و میکنند مشغول پیاده کردن طرحهایی تازه هستند که بیشترو بهتر بتوانند سرما مسلط بشوند. جوانان ما که با عقده های جنسی مالی حتی درسی بزرگ شده اند اکنون بسیاری از آنان آینده ای روشن ندارند و در فکر راهی هستند که بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و ساده است که آنان جذب هر گروهی برای گرفتن کار  و دستمزد میشوند. در صورتیکه عده ای میلیاردها دلار ثروت نامشروع ذخیره کرده و بیت مال مردم را غارت کرده اند؟

آیا غیر از این است. و ماعوض اینکه پیکان نقد خود را سمت آنان نشانه رویم بسمت هم نشانه رفته ایم. جوانان ما آنقدر از جنس مخالف بدور هستند که دست دادن با یک زن را فحشا میدانند؟ و آیا شنا کردن یک زن با بیکینی را بی عفتی فرض میکنند؟ در صورتیکه در غرب در آغوش گرفتن زن و بوسیدن او در معارفه های دوستانه یک کار بسیار عادی است.  قبلا هم گفتم که بیش از سی میلیون جوانان تحصیکرده ما در غرب مشغول مثلا زندگی هستند به غیر تعداد کمی از آنان که بسبب هوشهای خلاق خود توانسته اند جذب کارهای خوب بشوند بقیه به دلالی  کارگری در سطح پایین و یا وقت کشی مشغولند در صورتیکه درکشورهای مثلا اسلامی آنان می توانستند مدیران خوب معلمان ورزیده و دانشورانی شایسته باشند. هدف غرب که عملا دست گروهی از بسیار نخبه گان طماع و حریص هست و آنان در پشت دولتهای غربی پنهان هستند وکارهای خود را به دولتها دیکته میکنند آوردن تفرقه های وحشتناک به میان ماست تا بتوانند به هرز بردن نیروهای ما جامه عمل پوشانده درحالیکه ما باهم سرگردم مجادله جنگ زدخورد هستیم آنان زیر رو ثروتهای ملی مارا غارت کنند. نمونه اش جنگ هشت ساله ایران و عراق بود که عملا تمامی نیروهای هر دوکشور را ضایع کرده و زیربنای اقتصادی و انسانی هر دو کشور را از بین برد. نتیجه اش میلیونها کشته و یا شهید و معلول از هردوطرف و اینکه میدانهای مثلا جنگ تبدیل به آزمایشگاههای مواد منفجره و سلاحهای شرکتهای غربی شده بود و این جوانان ما بودند که بخاک خون می غلطیدند.

 و آنان جیب های خود را پراز دلارهای نفتی ایران وعراق میکردند.  برای ازبین بردن وحشتناک عقده ای جنسی بایست جوانان ما هم از بچگی با هم بزرگ شده به کودکستان و دبستان بروند. شاید اینکار از عقده های آنان اندکی بکاهد. بعد هم مدیران جامعه بایست برای آنان کار امکان تحصیل  مسکن و امکان ازدواج فراهم کنند تا آنان آواره شرق و غرب و دوری از کشورهای مثلا اسلامی نشوند.  اکنون متاسفانه بجای وحدت در کثرت  در بین ما تفرقه کامل حکمفرماست ما بجای رسیدگی به دردهای جامعه در فکر سکس هستیم و تمامی فکر ذکر ما به این موضوع متوجه است که فلان زن با فلان مرد دست داد؟ یا حرف زد و یا حتی رقصید پس بایست گردن آنان زده شود زیرا به اسلام توهین شده است؟ و یا با مایو در استخر شنا کرد یا آب بازی نمود؟  کودکان خیابان بچه بازی  فساد خود سوزی زنان خود کشی جوانان ما همه از مشگلاتی است که مردم و حکام ما نسبت به آن بی تفاوت هستند. در غرب بعلت تبلیغات شدید برعلیه مردم کشورهای مثلا مسلمان اکثر ما در انزوا بسر میبریم و با نوعی حرکتهای محترمانه مارا کنار میزنند. تعصبهای مرد افکن بدون پشتوانه های علمی که در میان ما رسوخ کرده است دارد عملا بنیان مارا خرد میکنند.   خودتان میدانید که مجاهدین و طالبان هر دو توسط غرب پایه گذاری و حمایت شدند تا برای خاطر منافع آنان با دنیای کمونیست بجنگند ووقتی کمونیست ها شکست خوردند آنان همان ها را با همان اسلحه ها رها کردند.  کسانی مانند بن لادن که ادعا دارند که میخواهند عظمت اسلام را زنده کنند چند پوهنتون مدرسه و مکتبهای علمی دایر کرده اند؟

جز اینکه آبروی بین المللی اسلام را برده اند اسلامی که بنام ستار ه های علمی و ادبی و مفاخر دنیای انسانی دانشمندان اسلامی معروف بود اکنون بنام تروریست زن سیتز غارتگر دزد و ستمگر و عقب افتاده مشهور است و مردم عملا از دست مثلا مسلمانان فرار های محترمانه میکنند و بقول خودشان بی محلی میکنند؟  کشورهای ما بدست خودمان با برنامه آنان و با سرمایه آنان و سرگرده گی یک مشت ابله خود خواه مغرور و دیوانه سوزانیده شد. مثالهایش را شما میدانید  کسانی نظیر شیوخ شهوت ران و دزد عرب که دست دزدهای بینوای فقیر را قطع میکنند به نام اسلام و خودشان در اقیانوس دزدی شهوت وفساد غرق هستند. بقول حضرت مسیح خاشاک را در چشم دیگران می بینند ولی تیر را در چشمان خود نمی بینند. بطوریکه می بینید ما از داخل و خارج به نوعی گرفتار هستیم. از داخل بدست پادوهای محلی وملی اربابان اصلی در فشار هستیم و آنان با استخدام تعدادی از خود ما برعلیه خود ما برنامه اربابان واقعی را پیاده میکنند.  و آنان هم مریی و نامریی به برنامه ریزی بر علیه ما مشغولند و چون دستگاههای وسایل ارتباط جمعی را در اختیار دارند عملا هرآنچه که بخواهند بخورد مردم میدهند. آنان مردم خودرا هم به همین ترتیب کم بیش استعمار کرده اند و نمونه اش اعتراض مردم غرب برعلیه بانکها و شرکتهای عظیم بیمه و سازنده مواد صنعتی است که طوری برنامه ریزی کرده اند که مردم همیشه بدهکار باشند و درحال خرید.  آنان با پایین بردن تورم و ضد تورم سرمایه کوچک مردم را برای خودشان غارت میکنند. 

 دراینجا هم مثل در کشورهای اسلامی کسانی که با صفا و صمیمت کارکرده اند نه پس اندازی دارند و نه سرمایه ای بلکه بعد از چهل سال کار بدهکار به بانکها وشرکتهای بیمه و یا شرکتهای ساختمانی و سازنده مواد صنعتی هستند. باندهای مافیایی با پخش مواد مخدر بین دختران زیبا و پسران رعنا آنان را عملا بردگان خود میکنند. مشگل ما همان شرکتهای عظیم مواد مخدر و گسترش اختاپوسی آنان شرکتهای سازنده مواد صنعتی و سلاحهای مرگبار و حتی سازندگان و تولید کننده گان غذایی هستند که با اضافه کردن مواد صنعتی زیان آور و حتی کشنده و نگهدارنده مردم را چاق مفرط و مبتلا به امراض میکنند تا از داروهای در کنترل آنان استفاده کنند.  درسال 1914 دولت های غارتگر ارسال مواد غذایی را به ایران بستند و با شروع قحطی آنسان بیش از پانزده میلیون ایرانی از گرسنگی و مرضهای مربوط به آن مردند؟  و بیست سال پیش هم با تحریک صدام و دیگران آنان را بجان هم انداختند و با دادن مقداری معین سلاح به هر طرف سعی داشتند که اولا جنگ را طولانی تر کنند وثانیا اجازه ندهند که هیچکدام از طرفین برنده مثلا جنگ بشوند و صدام با همه خریت خود این موضوع را درک کرده بود. نداشتن رهبرانی دلسوز و آگاه و دانشمند یکی از مشگلات کشورهای ماست که آنان علاوه برنداشتن توان علمی و انسان دزد هم تشریف دارند.  نمونه اش حسابهای میلیارد دلاری شخص سرهنگ قذافی است که از غارت مردم خود از مثلا رهبری و یا مثلا جمهوری یا پادشاهی سلطتنی موروثی بنا نهاده بود. یا امپراتور بحرین که تمامی خانواده اش روی ثروتهای ملی مردم چنگ انداخته اند و هر اعتراضی را با سرکوب وهمکاری سلطان مستبد دیگری مثل آل سعود مردم را بخاک خون میکشانند. آنان عملا مردم خود مارا برعلیه خود ما بسیج کرده اند.

اشخاصی مثل آل سعود که کشوررا ملک شخصی و مردم را نوکران و غلامان و کنیزان خود میدانند وعملا نام خانوادگی خود را بنام بین المللی کشورشان اضافه کرده اند مثل اینکه بگوییم ترکیه مصطفی کمال  یا عراق صدامی>>>  ما احتیاج به علم دانش تساهل تعاون و همکاری و دوستی باهم داریم و بایست از تفرقه بهر نحوی که شده جلوگیری کنیم.  مشگل اصلی مردم ما جهل  خرافه و تمامیت خواهی و عقل کل بودنهاست و استفاده ابزاری از دینهای الهی که ظاهرا برای کمک به بشریت ظهور کرده اند حتی فلاسفه و پیامبران هم گفته اند که دین و فلسفه برای بهتر زیستن بشر آمده است و اگر قرار باشد که به حربه ای تبدیل شده در دست شیادان باقی بماند همانا بی دینی بهتر از دینداری خرافی است. گفته های فلاسفه و پیامبران عشق کافی است که ما بدانیم که عبادت بجز خدمت خلق نیست   به عبا عمامه دلق نیست   توکز محنت دیگران بی غمی   نشاید که نامت نهند آدمی؟  گفتارهای حضرت زرتشت  حضرت مسیح همه گویای این است که آنان پیامبران راستی و درستی بودند. میراث عظیم علمی اسلام نیز گواه این است که مرام دین برای پیشرفتهای علمی بوده است. مثلا حضرت مسیح بیش از شش هزار کلیسا نیاورد این مردم بودند که برای منافع شخصی خود تفیسرهای گوناگون به مردم ارایه دادند تا از دین مثل یک نوع تجارت بهره  وری کنند. دین اسلام هم بارها تاکید بر دانشجویی و طلب دانش کرده است منتهی حاکمان دزد در صلاح خود نمی بینند که مردم دانشمند و آگاه شوند.

 و حکومت به یک مشت ابله بنظر آنان ساده تر و بهتر است تا حکومت به یک مشت انسان های فهیده که اطاعت محض نمیکنند و حتی نقاد هم هستند. آنان یک مشت کور کر علمی میخواهند که کورکورانه برای بقای سلطنت آنان جانفشانی کنند و دیگران را از دم تیغ بگذرانند و بهانه های مختلف را هم طراحی میکنند. آنان با تفرقه حتی میان زن مرد سعی دارند اجتماع های مارا از هم بپاشانند.  بیایید باهم منصف باشیم و از حسادت و حرص دست برداریم و به دوستی محبت و عشق روی آوریم تا زندگی را برای همه آسان بسازیم. عقاید دیگران را محترم بشماریم تا عقاید مارا محترم بشمارند؟ آزادی را تاحدی که به آزادی دیگران خدشه ای وارد نکند پاس بداریم. و به سلاح علوم و فنون جدید اخلاق و دوستی و محبت مجهز شویم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!