خدا کنه به ایران حمله کنند

از آرزوی­های بزرگ شما چیست؛ صلح بر روی کره زمین، پایان گرسنگی انسانها و مرگ و میر کودکان در جهان؟

سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه اظهار داشت:

“از آرزوهای بزرگ ما این است که آنها دست به این کار بزنند چون خیلی وقت است انرژی نهفته‌ای وجود دارد که علاقه‌مندیم آن را خرج کنیم و دشمنان اسلام و مسلمین را برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بفرستیم.

به عبارت دیگر؛ پرهیز از جنگ و جلوگیری از ویرانی هرچه بیشتر ایران “از آرزوهای بزرگ” جناب حاج آقا سردار حاجی زاده نیست، بل، “انرژی نهفته­ای” که خیلی وقت است وجود دارد را میخواهند خرج فرستادن “دشمنان اسلام و مسلمین برای همیشه به زباله‌دان تاریخ” کنند.

آیا بهتر نمیباشد حاج آقا سردار و دیگر اسلامیستها “انرژی نهفته” را خرج بازسازی ایرانی که در طول سی و سه سال ویران کرده­اند کنند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!