سپلشک علی آقا رهبر

از خدا پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه که اوضاع نظام پربرکت در ممالک محروسۀ ام القرای اسلام ناب محمدی و شرکاء حسابی خیطه.

از یکطرف دست سپر بلاشون “اصلاح طلبا” رو از پاتیل کوتاه کردن و خیلیهاشونو هجرت دادن به بلاد کفر تا به رتق و فتق امورات اپوزیسیون برسند، و حالا افتادن به مشت و مال همدیگه تو ام القرا و حسابی بلانصبت، بلانصبت آن قبرس زاده، حمار اندر حماری شده که طلبه آیت اللهشو نمیشناسه.

از طرف دیگه اون اشانتیون ناپلئون حرفای بودار راجع به نفط مفت میزنه و گرگ پیره هم بده بستون صرافیهاشو با ام القرا قدغن کرده و هم یه فس فس هایی تو این مایه ها میکنه.

تو این هیر و ویر هم چهارتا استوار شیره­ای هی برای بقیه شاخ شونه و خط و نشون میکشند فکر میکنن همه دنیا عین رعایای ام القرا بی پشت و پناهند وخبر ندارند یحتمل چنانش بکوبند با گرز گران که سولاخ موش براشون بشه متل قو.

به عبارت دیگه، برای آسید علی آقا رهبر و دیگر اسلامیستها حکایتِ؛ سپلشک آید و زن زاید و مهمان عزیزم ز در آیده.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!