ستون پنجم ضد ایرانی

حالا که بهانه ها برای توجیه برنامه مسلح شدن اسلامیستهای حاکم بر ایران و ایرانی ته کشیده؛ ثلاثۀ خبیثۀ اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان همۀ ناز و عشوه­های مألوف را کنار گذاشته و علناً به دفاع از آن برنامه غیر قانونی تسلیحاتی می­پردازند.

تا چندی پیش بنام مخالفان با جنگ اینان استدلال میکردند که برنامه هسته­ای نظام پربرکت فقط و فقط در پی تولید برق و موارد پزشکی است؛ اکنون استدلال میکنند که وقتی پاکستان، هند، آمریکا، اسرائیل و … بمب اتم دارند، از انصاف بدور است این موهبت را به نظام پربرکت منع کرد.

با هجرت دادن “اصلاح طلبان” از ایران و اسکان دادن آنان در بلاد کفر در طول چند سال گذشته؛ ثلاثه خبیثۀ غالباً مستقر در جهان آزاد و متصل به لابی­گرهای نظام پربرکت با مهاجرین نو رسیده یکصدا شده و زیر علم و کتل “اصلاح” و نه تغییر رژیم، بمب اتم حق مسلم ماست ورد زبانشان گشته.

اگر جنگ طلبان در ایران موفق شوند بلای خانمانسوز را بار دیگر بر ایران و ایرانی تحمیل کنند؛ ثلاثۀ خبیثه، لابی­گرها و نو مهاجرین سهمی در این نامردمی خواهند داشت.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!