امپریالیسم جهانی لامصب، حاج خانوم رو تحریم کرد

خاله عصمت به پسرش زنگ زده و گفته ” مرده شور این امپ ریالی رو ببرن که ما رو هم تحریم کرده. اینا از کجا میدونن کارت سبز من باطل شده؟ اون که شیش ساله توی کیفم بود. خدایی اش قمر مصنوعی هاشون خوب کار میکنه ها!” از قرار معلوم حاج خانوم که تازه از حج عمره برگشته، دوباره هوای اومدن به تگزاس رو کرده و چون گرین کارتش مدتهاست که باطل شده ، نتونسته پاشه بیاد آمریکا. بعدش زنگ زده به پسرش که برین استشهاد محلی جمع کنین این امپ ریالی ها مردم فلک زده رو تحریم نکنن.”

خدایی اش رو هم که بخواین، خاله عصمت راس میگه. اگه خدا نکرده جنگ بشه جماعت زحمتکش میشن گوشت دم توپ. پس شوما هم با ما هم آواز بشین و یه “نه” بزرگ به امپریالسم جهانی بگین. شاید هم وخته شه ما هم یه جنبش قناعت توی همین تگزاس خودمون راه بندازیم و جزوه و شبنومه تهیدستی پخش کنیم. با این همه بدبخت فلک زده آلاخون والاخون شده که خونه ها و شغلاشون رو به شرکتای بیمه و بانکای خونه خور باختن، چشم به هم بزنی سیصد نفر گشنه زیر بیرق ات میان و به حرفات لبیک میگن. انگاری از این ولایت هم داره بوی شبای انقلاب میاد. ولی شوما رو به هرچی و هر کی که دوس دارین، جنگ مسلحانه راه نندازین. اینجا تگزاسه. همسایه نود ساله ما هم یه انبارمهمات داره و تازه دولت هم میدونه. اصلن بیایین بذاریم سی ان ان و فیس بوک و توییتر کارشون رو بکنن. همون جوری که توی مصر و تونس و لیبی انقلاب راه انداختن.
جان مادراتون هر جا می شینین بگین جماعت به سناتورا و نماینده های انتخابی مجلس شون زنگ بزنن و بگن…….

SAY NO TO WAR AGAINST IRAN

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!