طرح کاهش مناسبات تهران و لندن

طرح کاهش مناسبات تهران و لندن یکشنبه آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران به رای گذاشته می شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بریتانیا به دنبال افزایش نگرانی ها از برنامه هسته ای ایران، بانک مرکزی این کشور را به فهرست تحریمهای خود افزود. بیژن فرهودی در لندن نگاهی دارد به مناسبات ایران و بریتانیا در سالهای اخیر.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!