کامنت گذاران حرفه ای

علی‌اصغر جعفری رئیس بسیج صداوسیما:

” ۴ گردان سایبری توسط بسیج صدا و سیما در شبکه اینترنت ایجاد شده است ضمن این که در سایر حوزه‌ها هم ما بخش تولید را به عنوان اولویت اصلی قرار داده‌ایم.”

به عبارت دیگر؛ ادعای آندسته که میگویند مقالات جانبدارانه تحت عناوین گوناگون منجمله “ضدیت با جنگ” و حملات سایبری هکرها و یورش هماهنگ شدۀ کامنت گذاران و دیگر از ایندست شامورتی بازیهای لوس از سوی مواجب بگیران نظام پربرکت میباشد، زیاد هم با حقیقت بیگانه نیست.

نظام پربرکت است و اوجب واجباتش بقای خوان کَرَم گسترده ای موجود و هر نوع آزادی بیان، حتی در فضای مجازی، سم مهلک برای تداومش است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!