حضرت قاتل

چهار روز پیش چند سطری در مورد رافق ناظر اوغلو تقی‌زاده، پزشک و انسان آزاده­ای که به جرم ابراز عقیده به فتوای “آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی” در اران (آذربایجان) به زور از ایران جدا شده به قتل رسید تقدیم شد.

پریروز حاج آقا شیخ محمد فاضل لنکرانی، شاپسر صادر کنندۀ دستور قتل، که ماشاءالله آیت الله هم تشریف دارند، در پیامی پس از تجلیل از مرحوم “حضرت” بابا جان منجمله گفته:

“خداوند قهّار را شکر گزاریم که دست انتقام حضرتش از آستین غیور مردان مسلمان ظاهر گردید و فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم اهانت می‌کرد، به جهنم فرستاد.”

سئوال:

آیا همۀ دانه درشتهای “اصلاح طلبان” نظام پربرکت که ماشاءالله اکثراً به جهان آزاد هجرت داده شده و غالباً با امدادهای غیبی امرار معاش میفرمایند در برنامه دارند که روزی روزگاری توحش صدور فتوای قتل که بنام اسلام به زعم آنان دموکراسی پذیر صورت میگیرد را علناً محکوم کنند؟

تبریک

پ.ن. هم غزه هم لبنان حجت الاسلام/آیت الله محسن کدیور صدور دستور قتل “شهروند بی ادب آذری” را محکوم کرد ولی نه نفس توحش صدور فنوای قتل در همه زمانها و توسط همه افراد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!