«انفجار» در تاسیسات هسته ای ایران در اصفهان؛ این حادثه «اتفاقی» نبود

«شیرا فرنکل» در مطلبی که در «تایمز » منتشر شده به وقوع انفجار در اصفهان پرداخته است که بخشی از این مطلب را می خوانید:

همزمان با بالاگرفتن کشمکش های سیاسی میان تهران و غرب انفجار دیگری در یکی دیگر از تاسیسات هسته ای ایران رخ داد. این دومین انفجار از این نوع در این ماه است و گمانه زنی ها نشان می دهد که تاسیسات نظامی و هسته ای ایران زیر حمله است.

 http://www.nydailynews.com/news/world/top-israeli-general-explosions-reportedly-hit-iranian-nuclear-sites-accidents-article-1.984749?localLinksEnabled=false

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!