فرا خوانده شدن سفیر هلند از ایران

سفیر هلند از تهران فرا خوانده شده است. به گزارش شبکه ایرانیان هلند، این موضوع را ساعاتی پیش یوری روزنتال، وزیر خارجه هلند اعلام کرده است

روزنامه تلخراف، چاپ هلند در گزارش کوتاهی نوشته است که این تصمیم در واکنش به اشغال سفارت بریتانیا در تهران گرفته شده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!