لذت انتقام گیری ایرانیان

حس تنفر از ظالم نه تنها واکنش طبیعی است؛ بل، میتواند بر دوچندان کردن تلاش برای رفع ظلم بسیار مفید باشد. خطر در تبدیل حس تنفر به انتقام­گیری کور است.

میرزاده عشقی:

هر آنچه می کنی، بکن ای دشمن قوی

من نيز اگر قوی شدم از تو بتر کنم

در سی و سه سال گذشته نظام پربرکت به سرکردگی “روحانیت ” و کارگزاری غالباً هواداران شارلاتان علی شریعتی بلایی بر سر ایران و ایرانی آورده که نسلهای آینده در هضم و باور واقعیت مشکل خواهند داشت.

بهترین انتقام­گیری از نظام پربرکت و کارگزاران آن برقرای دموکراسی در ایران است تا بیش از همه از حقوق قانونی و بشری آنها پاسداری کند، یعنی همانی که سی و سه سال هرچه در توان داشتند هزینه کردند تا ایرانیان را از موهبت آن محروم نگهدارند.

لقمان ادهم:

ادب از که آموختی؛ از بی ادبان

نظام پربرکت به سرازیری افتاده؛ دور نیست که هنگام انتقام­گیری مثبت فرا رسد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!