خامنه ای: سيلی محكمی كه اروپا خورد

خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر دراردیبهشت ۷۶؛

“اروپا خيال نكند كه ما به او احتياج داريم؛ ابداً. ما به اروپا هيچ احتياجی نداريم. ما كشور خودمان را مى‌توانيم بدون اروپا هم اداره كنيم. حالا فرض كنيد، اگر چهار قلم كالاى لوكس و تجمّلاتی از فلان جا مى‌آيد، نيايد؛ چه اهميتی دارد. آنچه كه مورد نياز ملت ماست، در داخل توليد مى‌شود و اگر هم چيزى باشد كه ما لازم داشته باشيم، خيلى از كشورها هستند كه صف كشيده‌اند تا به ما بفروشند.”

پس از ترک ایران در پی “قضیۀ قهوه­خانه میکونوس” سفرای اروپا یکی یکی و به ‌تدريج بازگشتند.

خدایگان سال گذشته:

“يك روزى يكى از دولت‌هاى اروپايى نسبت به جمهورى اسلامى اظهار علاقه و ارتباط و اينها مي‌كرد؛ همان دولت سر قضیۀ قهوه‌خانۀ ميكونوس دادگاه تشكيل داد، مسئولين درجۀ يك كشور را در آن دادگاه متهم كرد. دولت‌هاى اروپایی با آنها هم‌دست شدند، همه‌شان سفرای خود را از تهران فراخوانی كردند؛ اينها كه يادمان نرفته. خواستند سيلی بزنند، البته سيلی سخت‌ترى خوردند. از همين حسينيه آنچنان سيلى‌اى خوردند كه بعد تا مدت‌ها دنبال علاجش بودند! هر وقت توانستند، آنها درصدد سيلی زدن برآمدند.»

سئوال:

آیا اینبار پس از تسخیر، گروگان گیری، تخریب و تاراج سفارت انگلستان و اقامتگاه دیپلماتهای آن در ایران؛ عاقبت اندیشی جهان آزاد بر طمع مالی آنان خواهد چربید؟

آیا سرانجام، این واقعیت که بدون ایرانی آزاد شده از یوغ اسلامیستها، “اصلاح طلب ” و غیره، صلحی در خاورمیانه در کار نخواهد بود را درک کرده­اند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!