دانشجويان حزبالله : احساس بر عقل مان غلبه کرد و آلت دست شدیم

رسانه‌هايي نيز که آتش تهيه اين اقدام توسط آنان ريخته شد و البته برخي از
نمايندگان مجلس که در محل حاضر شدند و به حمايت پرداختند و به همراه همان
رسانه‌ها درهاي فضا را بر عقلانيت بستند و احساس را جايگزين کردند نيز بايد
از کرده خود عبرت گيرند و سعي کنند منافع شخصي و جناحي خود را در مقابل
مصالح نظام کنار بگذارند.

ایسنا – مجمع دانشجويان حزب‌الله دانشگاه علم و صنعت ايران با صدور
بيانيه‌اي علت و نحوه ورود برخي دانشجويان به سفارت انگليس را تشريح كرد.

متن اين بيانيه به شرح زير است:

هفته‌اي
که گذشت اتفاقاتي در کشور افتاد که جاي بحث و تامل بيشتري را مي‌طلبد.
مراسمي در روز سه‌شنبه مورخ 8 آذر 1390 مقابل سفارت انگلستان در سالروز
شهادت استاد بزرگوار دکتر مجيد شهرياري با حضور اتحاديه‌هاي دانشجويي
برگزار شد. در ابتدا چند تن از فعالان دانشجويي به نمايندگي از جمع
دانشجويي و مردم… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!