حسن داعی علیه تریتا پارسی

اگر زمانی بدون مدرک به موضوع پرداخته میشد؛ به لطف دعوای حقوقی علیه سید حسن داعی الاسلام توسط لابی نایاک و رئیس مادام العمر آن تریتا پارسی، دیگر اینگونه نیست.

حسن داعی از جمله ادعا میکند (ویدیو ضمیمه) که بر اساس مدارک بدست آورده از دادگاه؛ در اظهارنامه مالیاتی سالانه تریتا پارسی، دریافت پول از دولت آمریکا منجمله از سازمان جاسوسی سیا قید شده است.

البته پس از گزارش روزنامه واشنگتن مبنی بر همکاری تریتا پارسی با عوامل و مقامات نظام پربرکت و همچنین با سازمان جاسوسی سیا و سکوت مطلق لابی نایاک و رئیس مادام العمر آن در رد آن بخش از گزارش، بر احتمال صحت ادعای حسن داعی افزوده شده است.

سئوال:

چرا همین لابی نایاک و شخص رئیس مادام العمر آن، تریتا پارسی، که مرتباً در پی آن هستند که اپوزیسیون نظام پربرکت از دول خارجی برای مبارزه با رژیم کمک نگیرد؛ واعظ غیر متعظ تشریف دارند؟

بارها سئوالات بسیار دیگری هم از لابی نایاک شده و بجز حمله* از سوی هواداران و کارمندان آن لابی نتیجه­ای نداشته است.

عدم پاسخگویی و شفافیت لابی نایاک باعث از میان رفتن ابهامات در مورد این لابی و رئیس مادام العمر آن نشده و نخواهد شد.

لابی نایاک پاسخ بدهید!

تبریک

*پ.ن. از این هوادار و مدافع لابی نایاک چه خبر؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!