فیلم مستند: نون و نمک در بریتانیا

در مجموعه چهار بخشی نون و نمک، بهزاد بلور به دیدن ایرانیان ساکن بریتانیا، سوئد، ترکیه، و لس‌آنجلس می‌رود تا ببیند عادتهای غذایی آنان تحت تاثیر کشور میزبان تا چه اندازه دگرگون شده و در این میان، فرهنگ و گوناگونی غذایی این کشورها را هم معرفی می‌کند.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!